SŠ managementu a služeb

Maturitní čtyřleté studium

Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které vycházejí z rámcových vzdělávacích programů (RVP) daných MŠMT.

Obory jsou určeny pro absolventy základních škol.

  • Po získání nezbytné praxe v oboru je absolvent připraven i na rozvoj vlastních podnikatelských aktivit.
  • Po úspěšném složení maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy středních odborných škol na vysoké či vyšší odborné škole.

GRAFICKÝ DESIGN

KOSMETICKÉ SLUŽBY

MANAGEMENT

  • 65-42-M/02   MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
  • 63-41-M/01   MANAGEMENT OBCHODU
  • 63-41-M/01   MANAGEMENT SPORTU

gdpr   prohlášení o přístupnosti