SŠ managementu a služeb

Obory SŠ

Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které vycházejí z rámcových vzdělávacích programů (RVP) daných MŠMT ČR.

Obory jsou určeny pro absolventy základních škol.

maturitní čtyřleté

Po úspěšném složení maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy středních odborných škol na vysoké či vyšší odborné škole.

  • 82-41-M/05   GRAFICKÝ DESIGN
  • 69-41-L/01    KOSMETICKÉ SLUŽBY
  • 63-41-M/01   MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
  • 63-41-M/01   MANAGEMENT OBCHODU
  • 63-41-M/01   MANAGEMENT SPORTU

učební tříleté

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky mohou absolventi pokračovat v nástavbovém studiu a získat středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

  • 66-52-H/01 ARANŽÉR – vizuální propagace
  • 69-51-H/01 KADEŘNÍK – vlasový design

gdpr   prohlášení o přístupnosti