SŠ managementu a služeb

Kritéria přijímacího řízení 2023:

GRAFICKÝ DESIGN: Talentové zkoušky 10. 1. a 12. 1. 2023.

 • Kritéria pro GRAFICKÝ DESIGN: zde
 • Kritéria pro ostatní maturitní obory: zde
 • Učební obory: přijetí bez zkoušek, kritériem je prospěch na základní škole.
 • Plán naplněnosti po oborech: viz základní informace.

Přihlášky (tiskopisy SEVT)

Zavedení elektronických přihlášek se odkládá.

 • GRAFICKÝ DESIGN Přihlášky přijímáme do 30. 11.
 • Přihlášky pro ostatní obory přijímáme do 1. 3.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti požadujeme pro obory: Kosmetické služby, Kadeřník a Management sportu.
 • Věnujte zvýšenou pozornost kontaktní adrese, kterou uvedete v přihlášce.
 • Doporučujeme uvést též mailové spojení.

Další podmínky přijetí:

 • odevzdání řádně vyplněné přihlášky, pro vybrané obory nutné lékařské potvrzení
 • odevzdání zápisového lístku v určeném termínu
 • úspěšné absolvování ZŠ, nutno doložit nejpozději začátkem školního roku při nástupu do školy
 • uzavření smlouvy se soukromou školou

gdpr   prohlášení o přístupnosti